Davet

Değerli Meslektaşlarımız,

COVID-19 salgını, DSÖ tarafından 11 Mart 2020 tarihinde tüm dünyada pandemi olarak ilan edilmiştir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayatı ciddi derecede etkilemekte olan COVID-19 pandemi süreci uzun vadede kalıcı olma ihtimali yüksek değişimlere de neden olmaktadır. Salgının yayılımının kontrol edilmesine yönelik olarak tüm dünyada DSÖ tavsiyeleri uyarınca alınan önlemler ile beraber hâlihazırda uluslararası kesin bir aşı ve tedavi algoritması bulunmamaktadır. Ülkelerin aşı tedarik zincirleri, arz-talep dengeleri, üretici \ tüketici davranışları, sağlık sistemlerine göre iş yapma yöntemleri, çalışma modelleri, eğitim-öğretim yöntemleri farklılık göstermektedir.

Salgına yönelik, aşı ve ilaç geliştirme gibi çeşitli çalışmalar bütün hızıyla devam etmektedir. Bu tıbbi yaklaşımlardan mikrobiyolojik çalışmaların önemi artmıştır. Bu nedenle Mikrobiyolojide Pandemik Etkili Virülans Analizi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Mevcut COVD-19 pandemisi devam etmekteyken Dijital Platformda Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Mikrobiyolojide Pandemik Etkili Virülans Analizi Kongresi’nin 1.(birincisi) düzenlenecek olup bu kongre ile pandeminin mevcut durumu tanımlanarak aşı ve ilaçların geliştirilerek tıbbi olarak stratejik çözümünde ciddi katkıları olacağı değerlendirilmektedir. Bu ve bundan sonraki global salgını daha iyi kontrol etmek ve etkilerine karşı hazır olmak için mikroorganizmaların hastalık yapabilme yeteneklerinin yeniden değerlendirilerek virulans konusunun irdelenmesi ile ilaç ve aşı üretim aşamaları, faz çalışmaları, tedarik zinciri, ülkelerin arz/talep ihtiyacına yönelik global eşit dağıtımına etik çözümlerin ortaya konulması gerekmektedir.

Bu sene 1.’ni (birincisini) düzenleyeceğimiz online/sanal I.Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Mikrobiyolojide Pandemik Etkili Virülans Analizi Kongresi ile Mikrobiyoloji alanındaki yenilikleri ve tecrübelerimizi, aşı ve ilaç üretimi alanındaki tedarik zinciri gelişmelerini multidisipliner olarak katılımcılarla paylaşacağız ve onların da bizlerle paylaşmasına olanak sağlayacağız.

Dijital Platformda I. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Mikrobiyolojide Pandemik Etkili Virülans Analizi Kongresi'ni 05-06-07 Kasım 2021 tarihleri arasında Ankara’da online/sanal olarak düzenleyeceğiz.

Kongreye Türkiye'den ve DSÖ bağlı tüm ülkelerden ilgili bilim insanlarının katılmasını bekliyoruz. Tüm katılımcıların kongre programından maksimum düzeyde yararlanabilmesi için ulusal ve uluslararası tıp öğrencileri başta olmak üzere mikrobiyoloji ile ilgilenen multidisipliner fen ve biyoloji öğrencilerinin yanında biyoteknoloji enstitülerinin çalışanlarının online/sanal ortamda kongreye dinleyici olarakücretsiz katılımları sağlanacaktır. Ulusalve uluslararası pre-klinik ve klinik mikrobiyoloji alanındaki bilimsel çalışmaların online kongre kitabında PDF olarak yayınlanması sağlanacaktır. Böylece Mikrobiyoloji’de Pandemik Etkili Virülans Analizi hakkında ilk kez tüm dünyada hem tematik hem de stratejik bir bilgi birikimine ulaşılacaktır. Bu nedenle bilime katkı sağlamak için, sizlerin de desteğiyle bilimsel, paylaşımcı ve katılımcı bir kongre düzenlemeyi hedefliyoruz.

Hepinizi, I. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Mikrobiyolojide Pandemik Etkili Virülans Analizi Kongresi’nin 1.(birinci) buluşması olan, 05-06-07 Kasım 2021 tarihlerinde ONLİNE olarak düzenleyeceğimiz ‘Mikrobiyolojide Pandemik Etkili Virülans Analizi Kongresi’ne davet etmekten onur ve mutluluk duyarız.

ONLİNE kongremizde görüşmek dileğiyle, bildirilerinizi bekliyoruz.

Saygılarımızla 

Doç. Dr. Dilek DÜLGER                                           Prof. Dr. Ahmet Zeki ŞENGİL 

29 Mayıs Devlet Hastanesi Başhekimi                   Ankara Medipol Üniversitesi Rektörü

Kongre Başkanı                                                      Kongre Başkanı

1
Son Araştırma Sonuçları

Pandemi ile ilgili yapılmış son araştırma sonuçlarını alanında uzman katılımcılar ile birlikte tartışacağız

home04
Alanında Uzman Akademisyenler

Alanında uzman akademisyenler ve katılımcılar ile son gelişmeleri birlikte değerlendireceğiz