Kurullar
ANA SAYFA u00bb Kurullar

KURULLAR


KURUL ÜYELERİ

KONGRE BAŞKANI

Prof. Dr. Ahmet Zeki ŞENGİL

Ankara Medipol Üniversitesi

 

Doç Dr. Dilek DÜLGER

Ankara 29 Mayıs Devlet Hastanesi

 

KONGRE SEKRETERYASI

Nurhan KELEŞ

Ankara 29 Mayıs Devlet Hastanesi

 

Öznur ŞAHİN

Halk Sağlığı Bilim Uzmanı

 

Yeter YATIĞI

Dış İlişkiler İletişim Koordinatörü

 

DÜZENLEME KURULU

 

Prof. Dr. Selçuk KILIÇ

Uluslararası Biyogüvenlik ve Biyoemniyet Derneği

Genel Başkan Yard.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 

Savunma Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

 Tıbbi KBRN AD, Ankara

 

Doç Dr. Dilek DÜLGER

Ankara 29 Mayıs Devlet Hastanesi

 

Doç. Dr. Özgür ALBUZ

S.B.Ü. Dr. Abdurrahman YURTASLAN

Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

Doç Dr. Hüsamettin EKİCİ

Kırıkkale Üniversitesi Farmakoloji ve Toksikoloji ABD

 

Dr. Muhittin DEMİRKASIMOĞLU

Uluslararası Biyogüvenlik ve Biyoemniyet Derneği

Genel Başkan

T.C.S.B.Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

 

Dr. Seda EKİCİ
T.C. Tarım Ve Orman Bakanlığı
Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü

 

 

Dr. Erdem DANYER

T.C. Tarım Ve Orman Bakanlığı
Veteriner Kontrol Araştırma Merkezi Enstitüsü

 

Dr. Sabri HACIOĞLU

T.C. Tarım Ve Orman Bakanlığı
Veteriner Kontrol Araştırma Merkezi Enstitüsü

 

Nurhan KELEŞ

Ankara 29 Mayıs Devlet Hastanesi

 

 

Öznur ŞAHİN

Halk Sağlığı Bilim Uzmanı

 

Mehmet KAYA

Ankara 29 Mayıs Devlet Hastanesi

 

Necdet ŞENER

Ankara 29 Mayıs Devlet Hastanesi

 

Deniz DELİKKAYA

Ankara 29 Mayıs Devlet Hastanesi

 

 

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Ahmet Zeki ŞENGİL

Ankara Medipol Üniversitesi

 

Prof. Dr. Nevin ŞANLIER

Ankara Medipol Üniversitesi

 

Doç Dr. Dilek DÜLGER

Ankara 29 Mayıs Devlet Hastanesi

 

Doç Dr. Hüsamettin EKİCİ

Kırıkkale Üniversitesi Farmakoloji ve Toksikoloji ABD

 

Av.Dr. Mehmet Hüseyin TEBRİZİ

 

Dr. Ali TOPAL

T.C. Sağlık Bakanlığı

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

 

Neşe IŞIK

Yeminli Mali Müşavir

 

ONUR KURULU

 

Prof. Dr. Sezer Ş. KOMŞUOĞLU

YÖK Başkan Danışmanı

 

Prof. Dr. Seza ÖZEN

Hacettepe Üniversitesi

Çocuk Romotoloji AD

 

Prof. Dr. Emine ALP MEŞE

Enfeksiyon Hastalıları ve Klinik Mikrobiyoloji

 

Prof. Dr. Mustafa TAŞDEMİR

T.C. Sağlık Bakanlığı

 Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü

 

Doç. Dr. A. Zülfikar AKELMA

Ankara İl Sağlık Müdürü

 

Prof. Dr. Toker ERGÜDER

DSÖ ANKARA Bölge Ofisi

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Sağlıklı Yaşam

Program Yöneticisi

 

Prof. Dr. Refik POLAT

Karabük Üniversitesi Rektörü

 

Prof. Dr. Mustafa BERKTAŞ
Bakırçay Üniversitesi Rektörü

 

Prof. Dr. Muhammet Güzel KURTOĞLU

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Tıp Fakültesi Dekanı

 

Prof. Dr. Figen ÇİZMECİ ŞENEL

TÜSEB Türkiye Sağlık Hizmetleri

Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Başkanı

 

Prof. Dr. Hasan MANDAL

TÜBİTAK BAŞKANI

 

Prof. Dr. Seçil ÖZKAN

Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD

 

Prof. Dr. Cemal BULUT

SBÜ Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 

 

Prof. Dr. Doğan YÜCEL

Lokman Hekim Üniversitesi

 Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya AD

 

Prof. Dr. Füsun CÖMERT

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD.

 

Prof. Dr. Aydan BİRİ

Koru Hastanesi

 

Doç. Dr. Ümmü Gül ERDEM

SBÜ. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

Doç. Dr. İpek MUMCUOĞLU

Ankara Şehir Hastanesi

 Tıbbi Mikrobiyoloji 

 

 

 

BİLİM KURULU

Prof. Dr. BaharDOĞAN

Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

 

Prof.Dr. F. Şebnem ERDİNÇ

SBÜ Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 

 

Adrienne May RASHFORD (Project Coordinator)

WHO Western AUSTRALİA

 

Prof. Dr. Dilek KILIÇ

Atatürk Üniversitesi

Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı AD

 

Prof. Dr. Kemalettin ÖZDEN

Atatürk Üniversitesi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD

 

Prof. Dr. Ayşe Hande ARSLAN

Başkent Ün. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD

 

Prof. Dr. Selçuk KILIÇ

Uluslararası Biyogüvenlik ve Biyoemniyet Derneği

Genel Başkan Yard.,Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Savunma Sağlık Bilimleri AD

 

Prof. Dr. Ali Kudret ADİLOĞLU

SBÜ Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

 

Prof. Dr. Gül ERGÖR

9 Eylül Ün. Halk Sağlığı AD- Epidemiyoloji Bilim Dalı

 

Prof. Dr. Işıl MARAL

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

 

Prof. Dr. Şaban TEKİN
TÜBİTAK Enstitü Müdürü

 

Prof. Dr. Özlem MORALOĞLU TEKİN

T.C. S.B. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi

 

Prof.Dr. Ahmet Kürşat AZKUR

Kırıkkale Üniversitesi

Veteriner Fakültesi Viroloji AD

 

 Prof. Dr. İlknur BOSTANCI

 Çocuk Alerji Merkezi(ÇAM) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 Çocuk Alerji, Göğüs, İmmunoloji

 

Prof.Dr.Prof.Dr. Çiğdem VAROL

Gazi Üniversitesi

 

Doç Dr. Dilek DÜLGER

Ankara 29 Mayıs Devlet Hastanesi

 

Doç.Dr. Simon RUEGG

Zürih Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü/İSVİÇRE

 

Doç. Dr. Mehmet DEMİRCİ

Kırklareli Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD

 

Doç Dr. Feray YILDIRIM AYDIN

Ankara 29 Mayıs Devlet Hastanesi

 

Doç. Dr. Bilge ASLAN

Ankara Şehir Hastanesi

 

Doç. Dr.Serap SÜZÜK

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları

 

Doç. Dr. Özgür ALBUZ

SBÜ Dr. Abdurrahman YURTASLAN

Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

Doç Dr. Ahu PAKDEMİRLİ

T.C. S.B.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

Sağlık Bilimleri ÜniversitesiGülhane Tıp Fakültesi

 

Doç.Dr. Asiye Uğraş DİKMEN

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD

 

Doç Dr. Mustafa Gökhan VURAL

29 Mayıs Devlet Hastanesi

 

Doç. Dr. Veli GÜLYAZ

Harran Üniversitesi Viroloji ABD

 

Doç. Dr. İbrahim H. KAYRAL

TÜSEB -TÜSKA 

 

Doç Dr. Mehmet ŞENEŞ

SBÜ. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi

 

Doç Dr. Can Hüseyin HEKİMOĞLU

Halk Sağlığı Kurumu

 

Doç. Dr. Mustafa Sırrı KOTANOĞLU

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

 

Doç.Dr. Asiye Çiğdem ŞİMŞEK

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

 

Doç. Dr. Mustafa ALİMOĞULLARI

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

 

Doç. Dr.İshak ŞAN

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

 

Doç. Dr. Ramazan KOCAASLAN

Etlik Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı

 

Doç .Dr. Ayfer BAKIR

SBÜ Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Tıbbi Mikrobiyoloji

 

Dr. Öğr. Üyesi Eyüp SARI

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

 

Dr. Öğr. Üyesi Ümit Murat PARPUCU

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

 

Uzm. Dr. Ersin DOĞANÖZÜ

Ankara 29 Mayıs Devlet Hastanesi

 

Uzm. Dr. Ümmü Sena SARI

Ankara 29 Mayıs Devlet Hastanesi

 

Uzm. Dr. Canan KÜÇÜK

Ankara 29 Mayıs Devlet Hastanesi

 

Op. Dr. Yusuf Sertan ÇABUK

Ankara 29 Mayıs Devlet Hastanesi

 

Uzm. Dr. Gonca ÇABUK

Ankara 29 Mayıs Devlet Hastanesi

 

Dr.Öğr. ÜyesiBurcu KÜÇÜKBİÇER

Gazi Üni. Tıp Fak. Tıp Eğitimi AD.

 

Dr. Öğr. Üyesi Salih Atakan NEMLİ

İzmir Katip Çelebi Ünv. Enfeksiyon Hastalıkları

 

Dr. Öğr.  Üyesi Nihal ALOĞLU

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

 

Dr. Öğr.  Üyesi Cansu ÖZBAŞ

Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD.

 

Uzm. Dr. Doğan AKDOĞAN

Pursaklar Devlet Hastanesi

 

Dr. Muhittin DEMİRKASIMOĞLU

Uluslararası Biyogüvenlik ve Biyoemniyet Derneği

Genel Başkan

T.C.S.B. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

 

Dr. Ahmet Haki TÜRKDEMİR

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü 112 Komuta K.M

 

Dr. Tarkan Mustafa YAMANOĞLU

T.C.S.B. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar D.B.

 

Dr. Ali TOPAL

T.C. Sağlık Bakanlığı

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

 

Biran MUSUL

(National Professional Officer) DSÖ Ankara Ofisi

 

Philomena RAFTERY

Technical Officer, Laboratory

(WHO HealthEmergenciesProgramme)

 

HosseinSamadiKAFİL

Phd in MedicalMicrobiology

TabrizUniversity of MedicalSciences,

Clinic of InfectiousDiseasesandClinicalMicrobiology, Tabriz, IRAN

 

Uzm. Dr.Shakhinya KARAMATOVA

ÖZBEKİSTAN Halk Sağlığı ve ABD CDC

 

PhDOwnerLora GRANİER

Project SafeLaboratories

AlbuquerqueNew Mexico -Amerika Birleşik Devleti

 

Uzm.Dr. Burak NALBANT

Ankara Haymana Devlet Hastanesi

 

Av.Dr. Mehmet Hüseyin TEBRİZİ

 

Doç Dr. Hüsamettin EKİCİ

Kırıkkale Üniversitesi Farmakoloji ve Toksikoloji ABD

 

Dr. Seda EKİCİ
T.C. Tarım Ve Orman Bakanlığı
Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü

 

Dr. Erdem DANYER

T.C. Tarım Ve Orman Bakanlığı
Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü

 

Dr. Sabri HACIOĞLU

T.C. Tarım Ve Orman Bakanlığı
Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü

 

Uzm. Bio. Meral SARPER

SBÜ. Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Araştırma Ve Geliştirme Merkez Başkanlığı

Kök Hücre Laboratuvarı

 

Uzm. Bio. Seda TAŞIR

Ankara Üniversitesi  Biyoteknoloji Enstitüsü

SimbiyotekLab.

 

Emine Şeyda SATILMIŞ

Gazi Üniversitesi