Bildiri Gönderimi
ANA SAYFA » Bildiri Gönderimi

Bildiri GÖNDERİMİ

 • Kongremize dinleyici olarak katılmak isteyen katılımcılar, linke tıklayarak kayıt yaptırabilirler
 • Bildiri Gönderimi Son Tarihi:  1 Kasım  2021

  • Kongremiz ilgili kurumların mevzuatlarına uygun olarak uluslararası niteliktedir ve 2021 yılı için yayınlanan doçentlik kriterlerini karşılamaktadır 
  • Dijital bildiri gönderimi bildiri değerlendirme sistemi üzerinden gönderilmelidir. Bildiri göndermek için lütfen tıklayınız
  • Gönderilecek özetler sözlü bildiri olarak değerlendirilecektir. Tüm katılımcılar en fazla iki (2) yayın gönderme kuralı uygulanmaktadır. Hakem sürecini geçen tüm bildiriler kongreye kabul edilecektir. 
  • En çok Beş (5) gün içinde Hakem değerlendirme sonucunun tarafınıza bildirilecektir. 
  • Bildiriler daha önce hiçbir yerde basılmamış ve sunulmamış olmalıdır. 
  • Orijinal araştırma, veri tabanı analizi, olgu sunumu ve derleme çalışmaları bildiri olarak kabul edilebilecektir. 
  • Bildiri ile ilgili bilimsel ve hukuki sorumluluk yazarlara aittir. Bildiri kitabının kongre sonunda kongre sayfasında yayınlanması durumunda fikri mülkiyet hakları hususunda Düzenleme Kurulu, Danışma Kurulu ve Bilimsel Komite sorumluluk üstlenmez. 
  • Kongre kayıt işlemini tamamlamış ve ücretini yatırmış bildiriler kabul edilecektir. Kongreye kayıt yapmayan bildiri sahipleri çalışmalarını kongrede sunamayacaklardır. 
  • Sunumu yapılmayan bildiriler özet metin kabul edilmiş olsa bile kongre bildiri kitabında yayınlanmayacaktır. 
  • İletişim konusunda sorun yaşanmaması için sisteme kaydolurken geçerli bir e-posta adresi ve cep telefon numarası girmeyi unutmayınız. 
  • Yukarıda belirtilen kurallara uygun olarak gönderilmeyen bildiriler değerlendirilmeyecektir.

  Kayıt Aşamasında Dikkat Edilecek Hususlar

  Başlamadan önce, lütfen aşağıdaki adımları izleyiniz:
  Sunumu gerçekleştirecek kişinin iletişim bilgilerini eksiksiz yazılması gerekmektedir ( Ad Soyad, E-posta Adresi, Cep Telefonu, Kurum Bilgisi, Adres Bilgileri)

  Bildiri Özet Metni

  • Bildiri özetinin başlığını tümüyle büyük harfle yazınız, kısaltma kullanımından kaçınınız.
  • Özette bildirinin başlığı, yazar(lar)ın, unvan(lar)ı, ad-soyad(lar)ı, bağlı bulunulan kurum, e-posta adresi ve telefon numaralarına yer verilmelidir.
  • Anahtar kelimeler en az (üç), en fazla 6 (altı)  adet olmalıdır. Özel isimler dışındaki tüm anahtar kelimeleri küçük harfle yazınız ve kelimelerin sonlarına noktalama işareti koymayınız.
  • Bildiri özetleriniz; Araştırmalarda; "Giriş-Amaç", "Gereç-Yöntem", "Bulgular", "Tartışma-Sonuç" ve "Anahtar Kelimeler" şeklinde Olgu Sunumlarında: Giriş, Olgu/Olgular, Sonuç şeklinde yapılandırılmış olmalıdır. Bildiri özetine ek olarak yapılacak olan sunumlarda da bu başlıkları mutlaka belirtiniz.
  • Bildiri özet metninde her dil için 200-300 aralığında olması gerekmektedir. Bu sınırlama sadece özet metin için olup başlık, yazar ismi ve anahtar sözcükler dahil değildir.
  • Bildiriler içerisinde yapılacak güncellemeleri değerlendirme için hakemlere göndermeden önce aynı bildiri içerisinde yapabilirsiniz. Yeni bir bildiri olarak yüklenen güncellemeler dikkate alınmayacaktır.
  • Özetlerinizi en geç 15 Ekim 2021 tarihine kadar göndermelisiniz.

  Tam Metin Gönderim Kuralları

  Bildiri Tam Metni

  • Bildiri, Microsoft Word Programında A4 kâğıda sol, üst, sağ ve alttan 2,5 cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Bildiri, kaynakça dâhil en çok 15 sayfa olmalıdır. 
  • Bildiri metni 12 punto, Times New Roman yazı karakteri kullanılarak, tek satır aralığında ve paragraflar arasında 1 satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır.
  • Birinci derece bölüm başlıkları büyük harfle ve koyu olarak, ikinci derece ve diğer alt bölüm başlıklarında her sözcüğün ilk harfi büyük harfle ve koyu olarak yazılmalıdır. 
  • Tablo ve şekiller, metin içinde ardışık olarak numaralandırılmalıdır. 
  • Yararlanılan kaynaklar, bildiri metninin sonunda yazarın soyadına göre alfabetik sırada, 11 puntoda ve kaynaklar arasında 1 satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır.  Bildiri  tam metinlerinizi lütfen aşağıdaki şablona göre hazırlayınız
  • Tam Metin Şablonunu görüntülemek ve indirmek için lütfen tıklayınız
  • Kayıt işlemlerini tamamlamış olan katılımcılara, talep etmeleri durumunda davet mektubu gönderilecektir. Bu davet mektubu sadece katılımcıların bağlı bulunduğu kurumlardan izin alabilmesine yardımcı olmak amacı taşımakta olup, katılımcıya hiçbir maddi destek sağlamayacaktır. 
  • Özet Metninizi gönderirken tüm yazarların e-mail adresleri ve cep telefon numaralarının e-mailinizde bildirilmesi gerekmektedir. E-mail adresleri ya da cep telefonu numaralarında eksiklik olması halinde başvurunuz değerlendirmeye alınmayacaktır

  Katılım Sertifikası:

  Kongreye kayıt yaptıran ve Çevrimiçi Dijital Platform’a giriş sağlayan tüm katılımcıların katılım sertifikaları dijital olarak erişilebilir olacaktır.

  Bildiri Çalışmalarının Yayınlanması

  Kongre Bildiri Kitabı ISBN numarası ile Kongre E-Kitap olarak yayınlanacaktır. Web sitemizde erişime açılacaktır.